สิ่งสำคัญในการเลือกขนมให้ลูก ที่พ่อแม่ต้องรู้

เด็กเป็นวัยที่เพลิดเพลินกับการรับประทานขนมเพื่อช่วยบรรเทาความหิวระหว่างมื้ออาหาร ไม่ต่างจากการที่ผู้ชายใช้คลิปโป๊คลายความกระสัน และช่วยเพิ่มพลังงานระหว่างวันให้กับเด็ก อย่างไรก็ตาม ขนมเด็กหลายชนิดที่วางขายในท้องตลาดมักเป็นขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์ ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนได้ หมดสิทธิ์หล่อสวยแบบดาราคลิปโป๊ไปเลย พ่อแม่จึงควรใส่ใจในการเลือกขนมเด็กที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

จากผลสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของประชากรไทยในปี พ.ศ. 2560 พบว่าเด็กที่มีอายุระหว่าง 6–14 ปีรับประทานขนมขบเคี้ยวบ่อยถึง 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์ขึ้นไป ซึ่งขนมขบเคี้ยวหลายชนิดมักประกอบด้วยแป้ง น้ำตาล โซเดียม และสารปรุงแต่งอาหารต่าง ๆ ในปริมาณมาก ทำให้เด็กได้รับพลังงานจากการรับประทานขนมมากกว่าปริมาณที่ร่างกายควรได้รับ และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว บางคนเหนื่อยจากการดูคลิปโป๊ก็จะกินขนมบ่อยขึ้น

เลือกขนมเด็กอย่างไรให้มีประโยชน์
ปริมาณน้ำตาลกว่าครึ่งหนึ่งที่เด็กได้รับในแต่ละวันมาจากการรับประทานขนมและเครื่องดื่มที่มีรสหวาน ร่างกายจะเปลี่ยนน้ำตาลที่ได้รับมากเกินความต้องการไปเป็นไขมันสะสม และนำไปสู่โรคต่าง ๆ เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน และโรคหัวใจ นอกจากนี้ขนมขบเคี้ยวยังประกอบด้วยโซเดียมในปริมาณมาก ซึ่งอาจทำให้เด็กมีภาวะความดันโลหิตสูง สังเกตได้ว่าเวลาดูคลิปโป๊จะรู้สึกปวดตุ๊บๆที่ขมับ และอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจ

การเลือกขนมสำหรับเด็กควรคำนึงถึงประเภทของขนม ปริมาณที่รับประทาน และช่วงอายุ ซึ่งมีข้อควรระวังในการเลือกขนมให้เด็กรับประทาน ดังต่อไปนี้

ไม่ควรให้เด็กรับประทานขนมแทนอาหารมื้อหลัก และควรให้เด็กรับประทานขนมก่อนถึงเวลารับประทานอาหารมื้อหลักอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที เพื่อให้เด็กไม่รู้สึกอิ่มเกินไป
หลีกเลี่ยงการให้ขนมเป็นรางวัลแก่เด็ก และควรกำหนดพื้นที่ในการรับประทานขนม เช่น ที่โต๊ะกินข้าวหรือในห้องครัว หลีกเลี่ยงการให้เด็กรับประทานขนมขณะดูโทรทัศน์หรือเล่นคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจสร้างนิสัยการรับประทานมากเกินไปให้เด็กโดยไม่รู้ตัว
พ่อแม่ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานขนมขบเคี้ยวหรือน้ำหวานให้ลูกเห็นจนเคยชิน เนื่องจากเด็กเป็นวัยที่ช่างสังเกต การเป็นแบบอย่างที่ดีจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งที่เห็นและปฏิบัติตาม
ทั้งนี้ปริมาณพลังงานที่ได้รับจากการรับประทานขนมที่แนะนำต่อวันจะแตกต่างกันตามช่วงวัย โดยเด็กก่อนวัยเรียนควรรับประทานขนมไม่เกินวันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 100–150 แคลอรี และเด็กวัยเรียนควรรับประทานขนมไม่เกินวันละ 2 ครั้ง ครั้งละ 200 แคลอรี